Samenvatting 21-10-2015 Genade leiderschap Gert Hutten

Op sprak 21-10-2015 Gert Hutten bij Andere Zaken. Hieronder een samenvatting gemaakt door Wouter van Twillert.

Twee Bijbelteksten die verband houden met Grace leadership

Handelingen 17:25: “Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.”

Romeinen 5:21: “Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Identificeren met belangrijke personen uit de Bijbel. – Mozes –

Lezen Exodus 33:7-19

Wat valt op aan Mozes?
– Hij had een ontmoetingsplek (tent) met God – Wat is jouw ontmoetingsplek?
– Mozes luistert naar God – Doen wij dat ook?

Tips:
1. Eerst luisteren naar God (bijbellezen) en dan bidden. Je zult anders gaan bidden, dan dat je direct gaat bidden zonder te luisteren ..
2. Mozes springt in de bres voor het volk. Hij had een passie om andere te redden. Hoe zorg jij voor je collega’s, kinderen en andere? (vergeet niet dat jij het lijntje bent tussen je buurman, collega, vriend(in) en God.
3. Mozes is ook een moedige bidder. Mozes blijft maar doorvragen. In de bijbel zijn meer leiders die veel durven te vragen aan God! Durven wij dat ook?
4. Goedgezindheid van God leren kennen! Wat is jouw passie? Zijn we altijd bezig met de goedheid van God? Mozes verspeelde het beloofde land doordat hij op de rots sloeg en niet door te spreken. Mozes bedekte daarmee de goedheid van God. Mozes was kwaad op het volk en sloeg op de rots uit woede! Dat was niet Gods wil.
5. Als U er niet bij bent, gaan we niet verder. Maken wij wel eens een pas op de plaats? Durven we te vragen aan God of we wel op de goede weg zijn?
6. Mag ik Uw majesteit zien (Exodus 33-19). Daar vraagt Mozes wat aan God. In Mattheus 17:3 gaat ook deze vraag in vervulling als eeuwen later Mozes de verheerlijking van God zag toen Mozes Jezus ontmoette.

Numeri 12:3 “Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.” In de oude vertaling staat “zachtmoedig”
Wat is zachtmoedig?
– in de bijbel wordt hetzelfde woord gebruikt voor medicijn. Kalmerend medicijn. Een zachtmoedig persoon, werkt altijd kalmerend.
– In de bijbel wordt ook gesproken over een zachtmoedige wind, een zachtmoedige leider, zorgt ervoor dat er geen storm ontstaat
– Zachtmoedig wordt ook gebruikt voor het temmen van wilde paarden. Prachtig beeld. Zijn wij allemaal niet soms wilde paarden, die soms maar trappen en schoppen. God wil ons temmen, we worden getemd door God. Ook Mozes werd getemd van prins tot dienstknecht van God.

Het gaat ik het leven om wie je wil dienen, niet om wat je bent. Mozes wordt een zachtmoedige leider. “Zalig de zachtmoedige, zij zullen de aarde beërven”.
3 bijbelteksten over hoe je zachtmoedig wordt
1. Matheus 11: 28 “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”
2. Kolossenzen 3:14 “En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.”
3. Galaten 5:22 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.”

De vrucht van de Geest is een gave, een cadeau. Vraag de Heilige Geest of de vrucht ook in jouw zichtbaar mag worden.
Terug naar overzicht
Dagelijkse woord

woensdag 19 januari 2022 - Matteus 5:6-7

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. -- Matteus 5:6-7

Aankomende bijeenkomstenEr zijn op dit moment geen activiteiten