Gert Hutten vraagt uw aandacht voor Tot Heil des Volks

Beste ondernemer, beste relatie van Andere zaken,

Met veel plezier heb ik de laatste jaren gesproken op de ontbijtbijeenkomsten van Andere Zaken Bunschoten. Ik mocht met jullie nadenken over het prachtige thema ‘Genade leiderschap’.  Uit de reacties heb ik gemerkt dat het veel van jullie heeft geraakt.  

Zoals jullie wellicht weten ben ik naast spreker en inspirator ook algemeen directeur van Tot Heil des Volks. In mijn lezingen heb ik herhaaldelijk iets verteld over ons werk. Wij houden ons onder andere bezig met hulpverlening aan prostituees en we hebben de passie om ieder jaar zoveel mogelijk prostituees te bevrijden uit de prostitutie.

In 2016 zaten 123 vrouwen in ons begeleidings- en uitstaptraject en 58 vrouwen zijn daadwerkelijk uitgestapt.  Met onze straatteams hebben we meer dan 1500 gesprekken gevoerd. We zijn actief in Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere. In 2017 komen daar nog twee plaatsen bij. Al meer dan 25 jaar lang doen we dit werk en met al onze ervaring mogen we ieder jaar veel mensen inspireren die op andere plekken in het land omzien naar prostituees.

Ik heb jullie hulp nodig voor een nieuwe tak waar wij in 2017 mee gaan starten. Er is een grote verschuiving van raamprostitutie naar internetprostitutie. Net zoals veel mensen steeds meer kopen via webshops maken ze nu gebruik van prostituees via het internet. Veel vrouwen achter het raam zijn slachtoffer van mensenhandel. We weten via de politie dat deze misstanden door de anonimiteit van internet alleen maar toenemen. De hoogste tijd dus om actie te ondernemen en om deze vrouwen achter het virtuele raam te bevrijden uit deze vreselijke vorm van slavernij.

Er is veel geld nodig om dit landelijke project te laten slagen. We willen digitaal straatwerk gaan doen en een sms service opzetten waarmee we de vrouwen wijzen op de mogelijkheid om uit te stappen. Er is digitale hulpverlening nodig. Daarnaast bouwen we aan een landelijk netwerk om vrouwen te kunnen doorverwijzen. De kosten voor het eerste jaar schatten we op € 70.000.   

We hebben bij Andere Zaken veel van elkaar geleerd over genade. God geeft en wij mogen ontvangen. Wij mogen doorgeven wat God ons geeft en een kanaal zijn waardoor Gods liefde stroomt. Vanuit die genade durf ik jullie vrijmoedig te vragen om ons werk te ondersteunen. Investeer je met ons mee in een betere toekomst voor deze vrouwen? Ga naar http://www.totheildesvolks.nl/anderezakenbunschoten2016

Hartelijk dank voor jouw steun en ik wens je een gezegend kerstfeest toe en een nieuw jaar vol genade!

Met vriendelijke groet,
Gert Hutten
Directeur Tot Heil des Volks

TOT HEIL DES VOLKS | Oudezijds Voorburgwal 241 | 1012 EZ Amsterdam| T. (020) 344 63 10 | info@totheildesvolks.nl | www.totheildesvolks.nl | IBAN INGB0000104944  

LET OP: dit is geen evenement maar een mededeling

Terug naar overzicht
Dagelijkse woord

maandag 20 mei 2024 - Handelingen 2:32-33

Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen. -- Handelingen 2:32-33

Aankomende bijeenkomstenEr zijn op dit moment geen activiteiten