Nieuwe spreker bij Andere Zaken.

Nieuwe spreker: 'onderwerp volgt'

Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 17 januari 2018 op de Eemlandhoeve in Bunschoten. We beginnen om 7:00 uur  en eindigen omstreeks 8:30 uur.

Een inspiratie voor iedereen die in welke vorm dan ook in zijn of haar werkomgeving een getuige mag zijn van Jezus.

Gun je jezelf deze lezing en neem gezellig een gast mee! Wij vragen een bijdrage van 10 euro per persoon. Die kunt u afrekenen bij binnenkomst of eventueel later overmaken.

Tot woensdagochtend 17 januari!

Met vriendelijke groet en God’s overvloedige zegen,

Bestuur AndereZaken

Chris, Harald en Dennis

Aanmelden

Dagelijkse woord

maandag 23 oktober 2017 - Deuteronomium 10:17-18

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18