Gert Hutten - spreekt bij Andere Zaken

Gert Hutten – onderwerp volgt'

Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 19 juni 2019 op de Eemlandhoeve in Bunschoten. We beginnen om 7:00 uur  en eindigen om 8:30 uur.

Naast een goed boerenontbijt, bieden wij u een interessant thema voor de overdenking. Gert Hutten gaat spreken over: ‘Samen’ over eenzaamheid op je werk en leven en de kracht van samen.'. Wederom een bijeenkomst die een inspiratie mag zijn voor iedereen die in welke vorm dan ook in zijn of haar werkomgeving een getuige mag zijn van Jezus.

Neem gerust ook eens een gast of introducee mee! Wij vragen 10 euro als bijdrage voor de kosten in het ontbijt.

Tot woensdagochtend 20 juni!

Met vriendelijke groet en God’s overvloedige zegen,

Bestuur AndereZaken

Gerrit, Harald en Dennis

Aanmelden

Dagelijkse woord

zondag 26 mei 2019 - Galaten 3:5-6

Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ -- Galaten 3:5-6