Gert Hutten over 'De lessen van Johannes de Doper'

Gert Hutten – 'Lessen van Johannes de Doper'

Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 21 februari 2018 op de Eemlandhoeve in Bunschoten. We beginnen om 7:00 uur  en eindigen omstreeks 8:30 uur.

Naast een goed boerenontbijt, bieden wij u een interessant thema voor de overdenking. Gert Hutten gaat spreken over:  'De lessen van Johannes de Dopert' Wederom een bijeenkomst die een inspiratie mag zijn voor iedereen die in welke vorm dan ook in zijn of haar werkomgeving een getuige mag zijn van Jezus.

Johannes de Doper is een zonderling figuur. Een aparte kerel in een vage jas van kameelhaar, die sprinkhanen eet, opgegroeid in de woestijn. Hij is super radicaal en zijn  optreden heeft erg veel impact. Iedereen vraagt wat moeten we doen en iedereen verlangt naar Jezus. Hij doet iets heel erg goed, maar wat? Kom de 21 naar een inspirerend ontbijt van Andere Zaken.   

Gun je jezelf deze lezing en neem gezellig een gast mee! Wij vragen voor het ontbijt een bijdrage van 10 euro per persoon. Die kunt u afrekenen bij binnenkomst of eventueel later overmaken. Neem gerust ook eens een gast of introducee mee!

Tot woensdagochtend 21 februari!

Met vriendelijke groet en God’s overvloedige zegen,

Bestuur AndereZaken

Harald en Dennis

Aanmelden

Dagelijkse woord

zondag 22 april 2018 - 2 Petrus 3:13-14

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. -- 2 Petrus 3:13-14