Arie de Rover - 'onderwerp volgt'

Arie de Rover – 'onderwerp volgt'

Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van Andere Zaken op woensdagochtend 21 maart 2018 op de Eemlandhoeve in Bunschoten. We beginnen om 7:00 uur  en eindigen uiterlijk om 8:30 uur.

Naast een goed boerenontbijt, bieden wij u een interessant thema voor de overdenking. Arie de Rover gaat spreken over: 'onderwerp volgt'.

Gun jezelf deze lezing en neem gezellig een gast mee!

Tot woensdagochtend 21 maar!

Met vriendelijke groet en God’s overvloedige zegen,

Bestuur AndereZaken

Chris, Harald en Dennis

Aanmelden

Dagelijkse woord

maandag 23 oktober 2017 - Deuteronomium 10:17-18

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18